W dn. 23.10.2017 r. Centrum Kultury zgromadziło około 400 osób, które przybyły na spotkanie – konsultacje dotyczącą budowy „Sądeczanki”

Autor spotkania Wójt Gminy Stanisław Golonka wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zaprosił Firmę projektową CH2M, aby przedstawiła skorygowane, kompleksowo przedstawiające nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium Korytarzowe to dokumentacja projektowa, określająca lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. 

Zebrani mieszkańcy naszej gminy wnosili uwagi i zastrzeżenia wynikające z planowanego przebiegu korytarza drogowego. Wójt Gminy przedstawił własną koncepcję przebiegu Sądeczanki, propozycja została przyjęta z wielkim entuzjazmem przez zebranych. Zgodnie z zapewnieniem Firmy projektowej CH2M wszelkie uwagi i zastrzeżenia zostaną poddane analizie i zweryfikowane. 

Zachęcamy mieszkańców do wnoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu nowego korytarza drogowego.

Podobne

Jeżeli ktoś jeszcze nie wyposażył się w kalendarz na nowy rok, powinien skorzystać z naszej...

W 2020 r. po raz drugi odbył się Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O złotą gałązkę...

Dziś ostatni dzień 2020 roku. Nie będziemy oryginalni mówiąc, że był to naprawdę trudny czas i...