Likwidator Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej informuje, iż w dniu 29.05.2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia.
W związku z tym, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać pod adres:
33-314 Łososina Dolna 300
lub pod adres poczty elektronicznej: stowarzyszeniekgw300@gmail.com

Podobne

W tych trudnych czasach miło nam poinformować, że pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 7000, 00...

Zapraszamy na kolejne, zdalne, listopadowe spotkanie Klubu Nauczyciela PO LEKCJACH. Tym razem na...

Od soboty w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Po przeanalizowaniu nowego...