Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania:
“Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna – zakończenie wieloletniej inwestycji w gminną infrastrukturę kultury„

Podobne

Informacje: http://bip.malopolska.pl/uglososinado…/…/get/id,1213818.html

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA OTRZYMAŁO DOTACJĘ Z MINISTERSTWA KULTURY I...