Inne

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: “Centrum Kultury i...

Informacje: http://bip.malopolska.pl/uglososinado…/…/get/id,1213818.html

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA OTRZYMAŁO DOTACJĘ Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO! Jest nam bardzo miło poinformować, że...