Likwidator Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej informuje, iż w dniu 29.05.2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia.
W związku z tym, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać pod adres:
33-314 Łososina Dolna 300
lub pod adres poczty elektronicznej: stowarzyszeniekgw300@gmail.com

Podobne

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łososina Dolna, zapraszamy do tworzenia wieńców dożynkowych. Wierzymy, że...

Przypominamy, że pozostał tylko miesiąc na składanie prac w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O...

Po dłuższej przerwie zajęcia w CKiP nareszcie mogliśmy wznowić. Wczoraj odbyły się warsztaty...