Kolejny etap realizacji zadania „Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno- Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej” jest za nami.

Pierwszym etapem był pomysł napisania projektu, następnie weryfikacja, zakwalifikowanie i udostępnienie zadania do głosowania. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zadania dopuszczonego do głosowania i zgodnie z harmonogramem Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”, które realizuje zadanie, rozpoczęło akcję informacyjną. Dzięki zaangażowaniu dużej grupy społeczeństwa i głosom oddanym w głosowaniu III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, udało nam się pozyskać środki finansowe w kwocie 100 000 zł. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby koncertowe Parafialno – Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej poprawi stan infrastruktury, wyeksploatowany długoletnim użytkowaniem instrumentów i zwiększy zasoby instrumentów orkiestry.

„Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”. Poprzez realizację zadania orkiestra w Łososinie Dolnej wzbogaci się o następujące instrumenty; klarnet – 10 szt., flet poprzeczny- 2 szt., trąbka – 4 szt., saksofon altowy – 2 szt., saksofon tenorowy – 2 szt., puzon suwakowy – 2 szt., róg tenorowy – 2 szt. Dziękujemy za zaangażowanie.

Podobne

*pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na: – warsztaty chemiczne – warsztaty wikliniarskie –...

Spotkania Klubu Nauczyciela PO LEKCJACH nadal odbywają się jeden raz w miesiącu, w każdy pierwszy...

We wtorek (14.01) w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna miała miejsce wyjątkowa...