Wczoraj zaprezentowaliśmy instrumenty muzyczne zakupione w ramach zadania „Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-...